Geen enkele atleet wordt verplicht aan wedstrijden deel te nemen, maar iedereen krijgt er natuurlijk wel de kans toe!

Aan het begin van elk winter- en elk zomerseizoen, stelt de sportieve cel een kalender op van de meetings waar de club in groep naartoe zal gaan. Er verschijnt zo’n kalender voor benjamins, pupillen en miniemen, en eentje voor cadetten en scholieren. Voor de oudere atleten bepalen de trainers zelf het programma.

Het is uiteraard niet de bedoeling dat je ook effectief aan alle wedstrijden van die kalender deelneemt. In overleg met de trainers maak je een doordachte keuze uit het aanbod van meetings. Ook overleg je best met hen welke proeven je op een bepaalde wedstrijd bij voorkeur meedoet.

Praktisch:
* Zeker meenemen: je borstnummer (en veiligheidsspelden om hem vast te hangen), een Brabo-singletje of eventueel andere kledij in de kleuren van de club, je spikes (of anders degelijke loopschoenen).
* Op de wedstrijd zelf ben je minstens een half uur voor de start van je eerste proef aanwezig, zodat je tijdig kan opwarmen. Hou er rekening mee dat je ook nog wedstrijdkaartjes moet invullen die je ter plaatse bij het secretariaat kan krijgen en ook daar weer moet inleveren.
* Bij alle mogelijke vragen of problemen kan je steeds bij één of meerdere trainers van de club terecht.
* Vervoersproblemen? Tijdig melden: er zijn altijd wel andere auto’s met nog een plaatsje vrij!

Nieuwe richtlijn omtrent het dragen van het startnummer!

Vanaf heden dient het startnummer steeds vooraan gedragen te worden.

Uitgezonderd: atleten die deelnemen aan het hoogspringen en/of polsstokspringen hebben de keuze om het startnummer vooraan of achteraan te dragen.

Opgelet!

Het bestuur wil graag volgende afspraak met iedereen van jullie maken: wie inschrijft voor een wedstrijd en/of kampioenschap moet deelnemen.

Meestal kan je tot enkele dagen vooraf afzeggen, maar wie de dag zelf niet opdaagt moet binnen de week aan de club een doktersattest inleveren.
Wie geen attest heeft of dat te laat bezorgt zal door de VAL via de club beboet worden.
De voorbije jaren betaalden wij als club helaas behoorlijk wat boetes aan de VAL.
Vanaf het seizoen 2016/2017 gaan we dit anders doen en zullen wij als club de boete aan de atleet aanrekenen.
We geven meteen ook mee dat de administratieve kosten om een verloren VAL-nummer te vervangen ook zal worden aangerekend.