Onze club is ontstaan op 30 december 1995, onder de naam BRABO en met als stamnummer 454. Op 29/08/1996 vonden er onder impuls van de stad Antwerpen onderhandelingen plaats met de andere Antwerpse verenigingen om mogelijk één grote club te stichten. Dit is niet helemaal gelukt, maar toch was de fusie een feit. BEAC (Berchemse atleten en snelwandelclub) met stamnummer 206, het vroeger zo bekende ANTWERP AC met stamnummer 014 (één van de oudste clubs van het land) en BRABO met stamnummer 454 besloten om samen onder de nieuwe naam Brabo Antwerpen AC met het oude stamnummer van ANTWERP AC, 014, door het leven te gaan.

BEAC was op zich al een fusieclub, ontstaan uit een samensmelting van DAKS (Dames Atletiekclub Katholiek Sportverbond) met stamnummer 337 en OLYMPIA (Olympia Berchem) met stamnummer 206. Aparte sportclubs voor dames en heren, het was toen geen uitzondering. Beide verenigingen hadden trouwens nationale en internationale vedetten in hun rangen!

De laatste naamsverandering werd in 2003 doorgevoerd. De correcte naam van onze club is nu Brabo Atletiekclub v.z.w.