Inschrijvingen Zomerkamp 2021

– Tijdens het kamp maak je kennis met alle disciplines van atletiek

– Het atletiekkamp  vindt plaats op de atletiekpiste in de atletiekkamer van ‘Park Groot Schijn’ aan Ruggeveldlaan 480, 2100 Deurne

– deelname kost 50euro

– voor atleten geboren in 2008 tot en met 2016


Nieuwe richtlijnen voor trainingen (08/05/2021)

Om de nodige veiligheid en hygiëne blijvend te garanderen, heeft Sporting A een protocol uitgewerkt dat geldt op al onze stedelijke openluchtterreinen. We benadrukken het belang van het strikt naleven van de maatregelen uit dit protocol.
Dit protocol geldt vanaf: 08.05.2021 tot wijziging en is gebaseerd op het Ministerieel besluit van 07.05.2021

Maatregelen gebruik outdoor sportinfrastructuur tot 13 jaar (geboortejaar 2008):
• Voor sporters tot 13 jaar geldt een sportbubbel van maximum 25 personen. Sportbegeleiders worden niet meegerekend in dat maximum.
• Op de sportsite zijn binnen de sportbubbels tot 13 jaar de afstandsregels- en densiteitsregels niet van toepassing. Er mag gesport worden met onderling contact.
• Publiek tijdens de trainingen wordt sterk afgeraden en is beperkt tot max. 1 gezinslid per deelnemer tot 13 jaar of 1 begeleider bij een G-sporter.
• Op de stedelijke atletieksites worden in totaal 60 kinderen toegelaten met een maximum van 25 per groep.

Maatregelen gebruik outdoor accommodaties vanaf 13 (geb.jaar 2007) tot en met 18 jaar (geb.jaar 2002):
• Voor sporters tot en met 18 jaar geldt een sportbubbel van maximum 25 personen. Sportbegeleiders worden niet meegerekend in dat maximum.
• Op de sportsite zijn binnen de sportbubbels tot en met 18 jaar de afstandsregels- en densiteitsregels niet van toepassing. Er mag gesport worden met onderling contact. Er wordt geadviseerd dat contact enkel is toegestaan voor zover dit noodzakelijk is door de aard van de sport tijdens de training..
• Publiek tijdens de trainingen wordt sterk afgeraden en is beperkt tot max. 1 gezinslid per deelnemer tot en met 18 jaar of 1 begeleider bij een G-sporter.
• Op de stedelijke atletieksites worden in totaal 60 jongeren toegelaten met een maximum van 25 per groep.

Maatregelen gebruik outdoor accommodaties vanaf 19 jaar (geboortejaar 2001) en ouder:
• Vanaf 19 jaar wordt de toegang tot het sportterrein voorzien in sportbubbels van maximum 25 personen. Sportbegeleiders worden niet meegerekend in dat maximum.
• Op de sportsite zijn binnen de sportbubbels de afstandsregels- en densiteitsregels niet van toepassing. Er mag gesport worden met onderling contact. Er wordt geadviseerd dat contact enkel is toegestaan voor zover dit noodzakelijk is door de aard van de sport tijdens de training.
• Publiek tijdens de trainingen is niet toegelaten.
• Op de stedelijke atletieksites worden in totaal 60 sporters toegelaten met een maximum van 25 per groep.

Algemene preventieve maatregelen voor de atletieksite:
• Sport met zo weinig mogelijk mensen samen.
• Verplaats je op een veilige manier van en naar de sportaccommodatie.
• Houd steeds 1,5 meter afstand van mensen buiten je sociale bubbel.
• Blijf thuis als je ziek bent.
• Ontsmet je handen regelmatig.
• Het dragen van een mondmasker is verplicht in alle publieke binnenruimtes.
• Kom niet te vroeg naar de sportaccommodatie en verlaat na het sporten meteen de site.
• Ook aan de buitenzones van het sportterrein blijft de aandacht voor voldoende afstand behouden. Vermijd te allen tijde samenscholingen.
• Sporting A behoudt zich het recht om de activiteiten stil te leggen indien afspraken niet worden nagekomen of indien wij andere richtlijnen vanuit de overheid ontvangen.

Algemene afspraken voor alle gebruikers van de atletieksite:
• De gebruiker duidt minstens één meerderjarige toezichthouder/trainer aan die garant staat voor de veiligheid. Die wordt tijdens de sportbeurt verantwoordelijk gesteld voor het strikt naleven en opvolgen van alle in dit protocol opgelegde maatregelen.
• Deze toezichthouder houdt een lijst bij van alle deelnemers per training.
• De gebruiker is verantwoordelijk voor het vermijden van samenscholingen tijdens het afzetten en ophalen van haar leden/deelnemers.
• De kleedkamers en douches zijn gesloten, tenzij voor sportkampen.
• Gedeeld sportmateriaal dient voor en na het sporten grondig ontsmet te worden.
• Leden van een bepaalde sportbubbel mogen tijdens de sportbeurt geen contact hebben met leden van een andere sportbubbel.
• De trainers/begeleiders respecteren de regels van social distancing in de mate van het mogelijke, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon en zijn verplicht om de mond en de neus te bedekken met een mondmasker of elk ander alternatief in stof.
• Wedstrijden met deelnemers van verschillende sportgroepen of clubs (tornooien, competitie, interclub, …) zijn niet toegestaan.

Laatste nieuws